Privacy verklaring De Geldersche Makelaar

De Geldersche Makelaar BV gevestigd en kantoorhoudende te Doorwerth (6865BE) aan de Badlaan 25, hierna te noemen “De Geldersche Makelaar” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. De Geldersche Makelaar verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert De Geldersche Makelaar u over de manier waarop De Geldersche Makelaar uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door De Geldersche Makelaar worden aangeboden op www.degelderschemakelaar.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Persoonlijk

De Geldersche Makelaar gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden.

De Geldersche Makelaar past wat u op www.degelderschemakelaar.nl ziet aan op uw interesses. De

Geldersche Makelaar gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

2. Doel

De Geldersche Makelaar verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.degelderschemakelaar.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. De Geldersche Makelaar gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. W ij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens.

Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door De Geldersche Makelaar.

3. Klantenservice

U kunt bellen & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. De

Geldersche Makelaar registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt De Geldersche Makelaar gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. De Geldersche Makelaar geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

a) De doorgifte geschiedt aan een door De Geldersche Makelaar voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden De Geldersche Makelaar een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;

b) De Geldersche Makelaar op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. De Geldersche Makelaar maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die De Geldersche Makelaar ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar contact@degelderschemakelaar.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account.

A ls u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat De Geldersche Makelaar tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op

de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd.

Sommige functies op www.degelderschemakelaar.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid De Geldersche Makelaar

1. De Geldersche Makelaar heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die De Geldersche Makelaar verwerkt ten behoeve van www.degelderschemakelaar.nl. De Geldersche Makelaar accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. De Geldersche Makelaar bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.degelderschemakelaar.nl, tenzij De Geldersche Makelaar op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. De Geldersche Makelaar behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.degelderschemakelaar.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.degelderschemakelaar.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.degelderschemakelaar.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 10-09-2017.

pasfoto

De oplossing ligt altijd voor je en binnen handbereik!

Pascal Zuidwijk Makelaar Taxateur RM/RT