Mijn favorieten

Privacy

PRIVACY VERKLARING De Geldersche Makelaar

De Geldersche Makelaar BV gevestigd en kantoorhoudende te Doorwerth (6865BE) aan de Badlaan 25, hierna te

noemen “De Geldersche Makelaar” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van

haar bezoekers. De Geldersche Makelaar verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met

inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt. In deze Privacy

Verklaring informeert De Geldersche Makelaar u over de manier waarop De Geldersche Makelaar uw

persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring

heeft alleen betrekking op de diensten die door De Geldersche Makelaar worden aangeboden op

www.degelderschemakelaar.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking

daarvan

1. Persoonlijk

De Geldersche Makelaar gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden.

De Geldersche Makelaar past wat u op www.degelderschemakelaar.nl ziet aan op uw interesses. De

Geldersche Makelaar gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en

cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

2. Doel

De Geldersche Makelaar verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken

van www.degelderschemakelaar.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming

voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. De

Geldersche Makelaar gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen

dat zijn. W ij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens.

Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van

persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door De Geldersche Makelaar.

3. Klantenservice

U kunt bellen & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we

gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. De

Geldersche Makelaar registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en

verbetering van onze diensten. Soms maakt De Geldersche Makelaar gebruik van een andere partij voor

het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. De Geldersche Makelaar geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

a) De doorgifte geschiedt aan een door De Geldersche Makelaar voor de in deze Privacy Verklaring

opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden De Geldersche Makelaar een

overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde

wijze omgaat met uw persoonsgegevens;

b) De Geldersche Makelaar op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te

geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. De Geldersche Makelaar maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende

technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat

onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de

wijziging te voorkomen van de informatie die De Geldersche Makelaar ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek

doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar

contact@degelderschemakelaar.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account.

A ls u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de

website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat De Geldersche Makelaar tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party

session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te

worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op

de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd.

Sommige functies op www.degelderschemakelaar.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen

cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid De Geldersche Makelaar

1. De Geldersche Makelaar heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw

persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die De

Geldersche Makelaar verwerkt ten behoeve van www.degelderschemakelaar.nl. De Geldersche Makelaar

accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van)

websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. De Geldersche Makelaar bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw

laatste bezoek aan www.degelderschemakelaar.nl, tenzij De Geldersche Makelaar op grond van een

wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. De Geldersche Makelaar behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke

aanpassing zal via www.degelderschemakelaar.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te

maken van www.degelderschemakelaar.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy

Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.degelderschemakelaar.nl in de

gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 10-09-2017.

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring