Renkum

Renkum heeft ruim 9800 inwoners en is door zijn ligging aan de rand van de Veluwe al eeuwen verbonden met papierproductie. Tegenwoordig speelt alleen papierfabriek Smurfit Kappa Parenco (voorheen Parenco) nog een belangrijke factor in het dorp maar vanaf de 16e-eeuw hebben hier tal van kleine papiermolens gestaan. In de omgeving van het Renkums beekdal werd al vroeg gewoond. Vondsten wijzen op bewoning van 100 jaar na Chr. Rond het beekdal zijn tal van grafheuvels te vinden. In 970 werd Renkum al genoemd in een brief van Keizer Onno I.

Met de komst van 3 steenfabrieken en 2 papierfabrieken aan het begin van de 19e-eeuw veranderde Renkum in een welvarend dorp. Naast de huidige papierfabriek herinnert de schoorsteen van de steenfabriek in de Jufferswaard nog aan deze tijd. De huidige molen van Renkum dateert uit 1858. Begonnen als korenmolen werd ook deze molen voor de productie van papier ingezet. De molen is in 2013 volledig in ere hersteld nadat deze in WOII zwaar beschadigd was en daarna onttakeld werd.

Renkum